Александър Стоянов – Управител

+359 895 607 899

Вера Ангелова – Маркетинг

+359 888 857 636

 

За въпроси или коментари, пишете ни по всяко време.